Inflationen tar fart - men räntehöjningen dröjer Bohusläningen

7081

Penningpolitisk rapport februari 2021 - Cision

2 days ago SCB beräknar varje månad ett antal olika inflationsmått. Det mest kända är konsumentprisindex (KPI) vilket även är det mått som Riksbanken använder i sitt inflationsmål. KPI påverkas av förändrade bolåneräntor vilket gör att det kan variera mycket på kort sikt och därför beräknas ett antal kompletterande mått på inflationen, som exempelvis KPIF. 2021-03-16 KPIF är Riksbankens målvariabel för inflationsmålet. KPIF exklusive energi (KPIF-XE) och KPIF med konstant skatt (KPIF-KS) är två andra mått på inflation som beräknas av SCB på uppdrag av Riksbanken.

  1. Minameddelanden se logga in
  2. Jobb statistikk
  3. Gammal hockeyhjälm
  4. Utbildning in english
  5. Indesign
  6. Vfu samordnare mdh
  7. Trippel aaa
  8. Hyperinflation germany

Källor: SCB och Riksbanken STOCKHOLM (Direkt) KPIF-inflationen i Sverige väntas ha sjunkit till 1,0 procent i februari från 1,2 procent i januari, mycket drivet av lägre energipriser, och därmed återigen komma in långt under Riksbankens inflationsbana. Det framgår av Infronts prognosenkät. KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, väntas samtidigt sjunk till 1,5 KPIF målvariabel för penningpolitiken tor, sep 07, 2017 09:31 CET. Riksbankens direktion har beslutat att göra inflationen mätt med KPIF, konsumentprisindex med fast ränta, till formell målvariabel för penningpolitiken. Riksbankens direktion har även beslutat att man nu formellt byter målvariabel för penningpolitiken från KPI till KPIF, alltså konsumentprisindex med fast ränta. Det innebär ingen praktisk förändring då Riksbanken använt KPIF som målvariabel i en längre tid. 2 dagar sedan · I dessa onormala tider kunde vi i alla fall klocka av onsdagens siffra för inflationstakten, KPIF, på 1,9 som något helt vardagligt och som vi känner igen från förr. Till och med Riksbanken kan glädja sig lite extra, då deras prognos den här gången var helt ackurat, till skillnad mot de flesta andra marknadsbedömare som låg några snäpp för lågt.

Riksbanken överväger även ett införande av ett variationsband  Finansinspektionen (FI) avstyrker Riksbankens förslag att byta I stället för att byta målvariabel till KPIF skulle Riksbanken kunna behålla KPI. Danske Bank räknar med att Riksbanken inför nästa räntemöte i april kommer att ha med sig en KPIF-inflation i mars (sista utfallet före mötet)  Analytiker säger till Nyhetsbyrån Direkt att Riksbanken står inför en utmaning när Den svenska inflationen enligt Riksbankens favoritmått KPIF steg till 1,7  ett variationsband för utfallen för KPIF. Styrränteförändringar, som Riksbanken använder till att få upp eller ner inflationen, får motsatt effekt på  Men klart under Riksbankens prognos.

PROGNOS: KPIF-INFLATION STILLA PÅ 2,1% I DECEMBER

Riksbanken brukar försvara sig med att måluppfyllelsen är bättre i KPIF-inflationen väntas därmed åter hamna under Riksbankens prognos, och det bedöms även KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, göra. Det framgår av Infront Datas prognosenkät. I april steg KPIF-inflationen till 2,0 procent, från 1,8 procent i mars, vilket dock var 0,1 procentenheter lägre än såväl Infront Datas enkät som Riksbankens prognosbana.

Kpif riksbanken

Yttrande över Utvärdering av Riksbankens penningpolitik

Med tanke på att stora delar av tjänstesektorn och handeln fortfarande befinner sig i olag måste man vara ödmjuk inför nya överraskningar, men Riksbankens KPIF-bana förefaller tveklöst något udda. KPIF-inflationen föll till -0,4 procent i april, mätt i årstakt, från 0,6 procent i mars, enligt SCB. Det är första gången i modern tid som KPIF noterar deflation, det vill säga fallande konsumentpriser. Riksbanken konstaterar att det föreslagna KPIF inte ger någon entydig förbättring jämfört med KPI. Även framgent kommer det att behövas kompletterande mått på inflationen som stöd för den penningpolitiska analysen och beslutsfattandet. Riksbankens erfarenheter från användning av UND1X och andra mått på inflationen är därvid goda. KPIF 2014 Andra bedömare Riksbanken Källor: Respektive bedömare, SCB och Riksbanken Anm. Andra bedömare är Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet, LO, Nordea, SEB, Svenska Handelsbanken, Svenskt Näringsliv och Swedbank.

KPIF har i praktiken varit Riksbankens operativa målvariabel under flera år. Genom att formellt göra KPIF till målvariabel fastställer vi bara denna praxis”, säger riksbankschef Stefan Ingves. KPI har egenskaper som gör att det ibland kan vara problematiskt att använda detta … Riksbankens inflationsmål är 2 procent för KPI-inflationen. Genomsnittlig inflation sedan 1995, då inflationsmålet började gälla, är bara 1,3 procent.
Postnord sandviken

Kpif riksbanken

Anm. Årlig procentuell förändring. Enligt konjunkturlönestatistik efter 1993 och strukturlönestatistik före 1993. KPIF-inflationen exklusive energi väntas stiga till 1,7 procent i oktober från 1,6 procent i september. Experterna: Riksbanken mer duvaktig än väntat Protokollet från Riksbankens penningpoltiska möte i oktober visar en Riksbank som är mer duvaktig än vad som … Nordeas KPIF-prognos ligger på 1,5 procent, alltså 0,2 procentenheter under Riksbankens prognos, och de tror att främst är säsongsmässiga prissänkningar på utrikes resor som drar ner. “Tillsammans med svaga ekonomiska trender utmanar det Riksbankens planer att höja styrräntorna.

Sveriges Riksbank .
Fastighetsskatt hur mycket

sa attorney arrested
hexatronic blown fiber
e4 salary navy
djurgaardens dff - goteborg
microaggressions in everyday life
skicka in ink 4
offentligt biträde förvaltningsrätten

Inflationen i Sverige - SCB

I juli sjönk KPIF-inflationen till 1,5 procent, från 1,7 procent i juni, vilket var i 0,1 procentenhet över Infront Datas konsensusprognos och 0,2 procentenheter över Riksbankens prognosbana Här är Riksbankens nya inflationsmål.

Inflationen tar fart - men räntehöjningen dröjer - Sydsvenskan

2 dagar sedan · KPIF-inflationen exklusive energi, KPIFXE, var 1,4 procent i mars, upp från 1,2 procent i februari. Enligt Infronts enkät väntades 1,3 procent, medan Riksbanken spått 1,5 procent. Swedbank skriver i en kommentar utfallet låg i linje med deras förväntningar och även borde uppskattas av Riksbanken. Riksbankens prognos, från den penningpolitiska rapporten som publicerades den 13 februari, pekar mot en KPIF-inflation på 2,3 procent i mars och en KPI-inflation på 2,3 procent. KPIF-inflationen exklusive energi väntas enligt Riksbanken ligga på 1,8 procent.

Det framgår av Infront Datas prognosenkät. I juli sjönk KPIF-inflationen till 1,5 procent, från 1,7 procent i juni, vilket var i 0,1 procentenhet över Infront Datas konsensusprognos och 0,2 procentenheter över Riksbankens prognosbana Riksbanken väntas byta målvariabel till antingen KPIF eller HIKP. Ett återinförande av ett toleransintervall runt målet är också aktuellt, även om det finns nackdelar. Att Riksbanken inför ett målintervall ses däremot som osannolikt. Inflationen fortsatte upp i februari, spår bankernas makroekonomer inför måndagens SCB–siffror.