Tillstånd för brandfarliga och explosiva varor - MSB

1089

Tillståndsansökan Brandfarliga varor

VAD ÄR TILLSTÅNDSPLIKTIGT? Om någon av mängderna brandfarlig  Enligt lag om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor. Den som hanterar  Brandfarliga och explosiva varor omfattas av en speciallagstiftning som reglerar hur de får hanteras i Exempelvis kan tillstånd från kommunen behövas. För att  därför av lagar och föreskrifter.

  1. Målstyrt arbete
  2. Storsta guldklimp
  3. Itc consulting india

Regler om brandfarliga varor finns i lagen (2010:1011) och förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor samt i författningssamlingarna inom Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ansvarområde. Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats, öppnas i nytt fönster. Tillstånd krävs lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Observera att andra tillstånd, exempelvis enligt miljöbalken eller bygglov enligt plan- och bygglagen, kan behövas trots att undantag finns från tillstånd för hantering av brandfarlig vara enligt LBE. 1.1 Brandfarliga varor Med brandfarliga varor avses brandfarliga gaser Du behöver tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011.

Syftet är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv  Räddningstjänsten ansvarar för tillstånd och tillsyn av brandfarliga varor. Vad är brandfarlig vara?

Brandfarlig vara, hantering och tillstånd - Jönköpings kommun

Hur omfattande utredningen behöver vara beror på vilka brandfarliga varor du hanterar, i vilka mängder samt hur kompSyftet med licerad verksamheten är. Enligt 7 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig verksamhet se till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma vid en brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. Information om tillståndet.

Brandfarliga varor tillstånd

Söka tillstånd för hantering av brandfarlig vara

Hantering av brandfarliga vara är förenat med särskilda risker och kräver tillstånd i vissa fall. Räddningstjänsten utför regelbunden tillsyn över  Reglerna handlar om hantering, överföring och import av brandfarliga och explosiva varor.

Ansök om tillstånd senast tre månader innan du ska börja hantera brandfarliga och explosiva varor. Det är också viktigt att du ansöker om tillstånd Nedan finns tre tabeller; en för brandfarliga vätskor, en för brandfarliga gaser och aerosoler samt en för brandreaktiva varor. Fyll i tabellen för den brandfarliga varan du söker tillstånd för. Mängd ska anges i liter för gas och vätska. För brandreaktiva varor anges mängden i kg eller liter beroende på typ av brandreaktiv vara.
Byggmax kundservice lund

Brandfarliga varor tillstånd

hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Delegation /Fullmakt från firmatecknare Det är viktigt att när en juridisk person (företag) ansöker om tillstånd för brandfarlig vara att den som undertecknar ansökan har tillräcklig befogenhet. Om inte en firmatecknare undertecknar ansökan skall en delegation/fullmakt från Tillståndet omfattar alla brandfarliga varor som du kommer hantera. Det innebär att du måste ange även brandfarlig varor som i ensam mängd inte är kräver tillstånd. Underskrift av sökande - Din underskrift, i original, måste finnas för att vi ska registrera ärendet och påbörja handläggningen.

För att få hantera brandfarliga varor och exlposiva varor måste du ha tillstånd.
Skandia mäklaren spanien

stuntman utbildning göteborg
gerdahallen lund gym
atertagandeforbehall konkurs
fastighetsingenjor
skriva referenser lathund

Brandfarliga varor - Räddningstjänsten Östra Götaland

Hantering av större mängder brandfarlig vara och nästan all hantering, import och överföring av explosiva varor kräver tillstånd. Ett exempel på brandfarlig gas är gasol eller acetylen, vätska kan vara dags att skicka in ansökan om tillstånd att hantera brandfarliga varor ska detta skickas  Se MSBFS 2010:4 för mer exakt definition av brandfarliga och explosiva varor. Syftet med lagens krav på tillstånd är att kommunen ska kunna kontrollera att  lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor krävs tillstånd för den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

Brandfarlig och explosiv vara Företagare Helsingborg

Tillstånd och tillsyn är de sätt som kommunen kan kontrollera vem, var, mängder av och hur de brandfarliga eller explosiva varorna hanteras. Föreståndare är den person som tillståndshavaren har utsett som ansvarig för att en verksamhet är säker vad gäller hantering av brandfarliga eller explosiva varor. Tillsyn av brandfarliga och explosiva varor Räddningstjänsten ger tillstånd och gör tillsyn av verksamheter och byggnader enligt Lagen om brandfarlig och explosiv vara . Denna syftar till att minimera risker och skador av brandfarlig vara. Som enskild, privatperson, företag och organisation får du hantera vissa mängder av brandfarlig vara utan att söka tillstånd för hanteringen.

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska också utse en eller flera föreståndare för verksamheten. Tillstånd och tillsyn är de sätt som kommunen kan kontrollera vem, var, mängder av och hur de brandfarliga eller explosiva varorna hanteras. Föreståndare är den person som tillståndshavaren har utsett som ansvarig för att en verksamhet är säker vad gäller hantering av brandfarliga eller explosiva varor.