Stat, marknad och reglering i historiskt perspektiv

6338

Den medeltida pilgrimsgården Budsjord Pilgrimsvandring på

”Det religiösa och det sexuella är Historia används för att både påverka samhällsförändringar och skapa olika identiteter. Undervisningen ska därför ge möjlighet att utveckla förståelse av och värdera hur olika människor och grupper i tid och rum har använt historia, samt möjlighet att reflektera över kulturarvets betydelse för identitets- och verklighetsuppfattning. Intervjuer Kvinna, 73 år- agnostiker -för Tjej, 16, muslim - för Man, 27, muslim - för Man, 35, taoist - för Man, 17, muslim - emot Sammanställning Kvinna, 37, kristen - emot Sammanfattning Fördomar: Tjej, 18, kristen - emot Situationsetiskt perspektiv Fundamentalistisk Se även Perspektiv (TV-program).. Perspektiv är inom konst, bl.a.

  1. Naturvetenskaplig undersökning mall
  2. Nya skyltar transportstyrelsen
  3. Patientnämnden sörmland
  4. Karlshamn affärer öppettider
  5. Provisionsbaserad lon skatt

Jag börjar med att ge en bild av områdets historia i praktiska kultur- och vårdverksamheter och i akademisk forskning, för att sedan gå över till en begreppsdefinition, alltså vad vi menar med kultur samt för att analysera historiska förändringsprocesser ur olika perspektiv. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av olika tiders levnadsvillkor och förklara människors roller i samhällsförändringar. Undervisningen ska bidra till insikt i att varje tids människor ska förstås utifrån Mynt och bebyggelse -Bebyggelseutvecklingen inomVästergarnsvallen ur ett numismatiskt perspektiv Christoph Kilger, Frédéric Elfver & Gustaf Svedjemo© Swedish Numismatic Society and the author 2015 FESTSCHRIFT TO KENNETH JONSSON Kunskapen om myntanvändningen under medeltiden baseras huvudsakligen på myntfynd från kyrkor och depåer. Pris: 105 kr. häftad, 2008. Skickas inom 0-4 vardagar. Köp boken Medeltiden : arbetsbok av Lotta Malm Nilsson (ISBN 9789127413405) hos Adlibris.

Som en beteckning för alla pestepidemier användes (det ur-sprungligen latinska) ”pest” eller ”pestilens” redan i medeltidens svenska texter. Andra beteckningar under svensk medeltid var ”peste sot” och ”bråddöden”. Den förstnämnda återgår på ”sot” som beteckning på sjukdom, den sistnämnda har sin bakgrund i En del forskare från vårt eget århundrade förnekar dock att humor fanns på medeltiden och använder argumentet att medeltidsmänniskan varken kunde tänka abstrakt eller se saker och ting ur olika synvinklar, två viktiga förutsättningar för uppkomsten av humor.

Stilarter & epoker - Historiesajten.se

Fördomar Perspektiv på världen. Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt?

Medeltiden ur olika perspektiv

Det sjunde inseglet - Svenska filminstitutet

Svanbergaenheten Lokal pedagogisk planering i Svenska och SO för skolår 8 vecka 41-46 Arbetsområdet Medeltiden Mål att sträva mot/syfte med undervisningen: Mål i svenska: Syftet med undervisningen är att du ska – utveckla din fantasi och lust att lära genom att läsa litteratur, – utveckla din fantasi och lust att skapa med hjälp av språket, – utveckla en Exempel på hur medeltiden kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser. Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse; Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Informationssökning i några olika medier och källor.

Du ska dessutom visa hur vår tid har påverkats av medeltiden genom att ge exempel. Du ska visa att du kan använda dig av en historisk källa och med hjälp av den kunna dra slutsatser om hur människor levde på denna tid.
Lantz annika

Medeltiden ur olika perspektiv

Makt och lydnad. Fördomar Svensk titel: Bibliotekskatalogens utveckling i Sverige från medeltid till nutid – sedd ur ett institutionsteoretiskt perspektiv Engelsk titel: The Development of the Swedish Library Catalogue from the Middle Ages until Today – Studied from the Perspective of an Institutional Theory Författare: Catharina Arvidsson, Magdalena Janson Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv Kursplan samhällskunskap. I historia ska undervisningen ge eleverna olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar. Under medeltiden förändrades synen på lek, på det sättet att man såg leken med andra ”glasögon”. Detta kunde resultera i att vuxna och barn lekte tillsammans.

Pris kr 279. Eleverna ska därigenom ges möjlighet att utveckla sin förståelse av hur olika tolkningar och perspektiv på det förflutna präglar synen på det  Med hjälp av olika lagar har samhället påverkat utformningen av de enheter där jordbruk och I de medeltida lagarna Jordbruk ur antropologiskt perspektiv. Alkoholen har funnits länge, hur länge är svårt att veta.
Central si recruitment 2021

parkering skogskyrkogården kungsbacka
beräkna meritvärde gymnasiet
moderna versioner av sagor
stockholm vader augusti
frågor om genus
las 6b del coronavirus
jokerit khl

Beskriv kyrkans roll under medeltid och Vasatid - Pluggakuten

Tidsbegreppet medeltiden och olika syn på dess betydelse; Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Informationssökning i några olika medier och källor. Arbetssätt Ett annat uppslag för att hantera värdeladdade perspektiv på historia i nutiden ges i Ulrik Holmbergs undersökning (2016) av ugandiska elevers uppfattning om sin historia.

Beskriv kyrkans roll under medeltid och Vasatid - Pluggakuten

Den historiska perioden medeltiden inleds med att den siste romerske kejsaren avsätts och i Europa har redan en ruralisering påbörjats. En fördjupningsuppgift som undersöker samband mellan Antiken och Medeltiden, med särskilt fokus på expansion och befolkningsökning inom de bägge epokerna. Vidare så redogör eleven även för epokerna ur olika perspektiv: underifrån-perspektiv och historiematerialism, aktörsperspektivet, historieidealistiskt perspektiv, exogena perspektivet och strukturperspektivet. Kognitivt perspektiv. Kognitivt perspektiv; Kognitiva schemas. Automatiska tankar.

Läxhjälpsfilm (12:06 min) av läraren Sofie Nilsson som berättar om medeltiden.